Skip to main content

Stichting Veads: “Voor elkaar aan de slag”

Stichting Veads afgekort Voor Elkaar Aan De Slag, maakt het verschil voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken. Stichting Veads is een veilige omgeving voor dagbesteding, waar je eigen talenten kunt ontdekken en ontwikkelen.

Stichting Veads vindt het belangrijk om mensen te stimuleren en activeren in een vrije ruimte, waarin de eigen regie krijgen en behouden centraal staan. Er is ruimte om een praatje te maken, jezelf te zijn, gezamenlijk iets te ondernemen en gelijkgestemde te ontmoeten.

Stichting Veads omarmt nieuwe ideeën en staat open voor samenwerking. Wij vinden het belangrijk als vrijwilligers hun talenten kunnen ontdekken en in hun kracht komen te staan, waar ze de eigen regie over hun leven terug krijgen en open staan voor nieuwe mogelijkheden.

Stichting Veads runt een kringloop winkel, waar buurtbewoners een praatje komen maken en weten dat ze bij ons terecht kunnen met hun vragen. Wij denken mee en zo ontstaan er sociale initiatieven als de Kledingbank Make-over

 

DOELSTELLING/ BELEID

Kringloop Veads is een onderdeel van de dagbesteding, waar jong en oud met een beperking en hoe wij het liever zeggen met vlekjes, zinvolle taken volbrengen. Ook is er een samenwerking met Adecco, Manpower, welzijnswerk Farent, Geld en Zo welzijn Meierijstad, Galant vrijwilligersnetwerk en diverse kleine burger initiatieven.

 

Vrijwilligersfeest 7 december 2019 mede georganiseerd

 

ONZE MISSIE

* Wij bieden hoop en vertrouwen aan vrijwilligers in een veilige omgeving. * Wij dagen onze vrijwilligers uit om in hun dromen te blijven geloven en doelen te stellen. * Wij maken het verschil voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken. * Wij bieden een luisterend oor, steun in de rug en nemen concrete actie om verder te komen. * Wij participeren en re-integreren en bieden afwisselende en zinvolle dagbesteding aan.

 

Bestuur