Skip to main content

VOORDELEN VAN ANBI STATUS

Stichting Voor elkaar aan de slag (Veads) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is bij de belasting dienst geregistreerd onder het RSNummer 851702661
Boel Bazaar 073 (verspreid door het pand stichting Veads)
Hintahmereinde 6 5211 PN ‘s-Hertogenbosch

Kringloop Veads
Boschweg 55
5481 EC Schijndel

Algemeen nummer: 073-851 26 71

Email: voorelkaaraandeslag@gmail.com

IBAN nr: NL12 RABO 0124 1366 56
Wilt u meer weten over onze

– Doelstelling/ beleid klik hier

– Bestuur klik hier

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting VEADS (VOOR ELKAAR AAN DE SLAG) ontvangen geen beloningen. Onkosten voor het werven van gelden kunnen vergoed worden. Onkosten worden vergoed die gemaakt zijn voor het vrijwilligerswerk.

Wilt u meer weten over onze activiteiten rondom onze vrijwilligers en doelgroep volg ons op:

Facebook: Kringloop Veads

Instagram: Stichting Veads

Facebook: Kringloop Veads

Instagram: Stichting Veads

In deze periode zijn een aantal activiteiten stil gelegd rondom Corona. Gelukkig kan stichting Veads nog steeds dagbesteding bieden aan onze vrijwilligers. We merken dat dit belangrijk is voor het dagelijkse ritme en sociale omgang. Het voelt een tweede thuis, waar we elkaar respecteren en kunnen ontwikkelen.


Hoofdlijnen beleidsplan Veads 2019/2020

Doelstelling
Het doel van de Stichting is het vervullen van en het ondersteunen bij de vervulling en de
realisatie van wensen, van al dan niet, kwetsbare personen en het ondersteunen van andere ideële
organisaties, ongeacht hun rechtsvorm. Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het leggen van contacten, het onderhouden en uitbreiden van een netwerk, het bieden van
ondersteuning bij de realisatie van projecten allen in de ruimste zin van het woord. De stichting
heeft geen winstoogmerk.  

Zie meer over ons beleidsplan: over ons

Uitvoering
Om deze plannen uit te kunnen voeren is er een kringloop winkel gestart en zal er minimaal eind 2019 begin 2020 een nieuwe kringloop winkel gestart worden. Met deze opbrengsten kunnen we onze doelen waarmaken en bekostigen. Hierdoor zullen we niet afhankelijk zijn van subsidies of fondsen.

Donaties
Deze zullen voornamelijk bestaan uit donaties in diensten en spullen in natura van tweedehandsspullen of overjarige voorraad van bedrijven en winkeliers. Daarnaast word een beroep gedaan op donaties van service clubs, winkeliers en het bedrijfsleven die zich verbonden voelen met onze sociale doelen.

Verslag
Onze activiteiten zijn vastgelegd op foto of film en zijn te vinden onder sociale doelen.

Zie Balans en jaarverslag

2014 Balans en jaarverslag opgesteld door:
Arnold Reijnen Penningmeester

2015 Balans en jaarverslag opgesteld door:
Lou Fornier gecontroleerd door register accountant D. de Rouw)

2016 tot 2019 Balans en jaarverslag opgesteld door:
Register accountant Harald van den Bighelaar

Statuten
Statuten geregistreerd door Pigmans Ras Janssen notarissen te Eindhoven.


Stichting Veads – VS – Anbi status

– Laat 90% van de opbrengsten en giften ten goede komen aan het “algemeen nut” van onze stichting

Zie onze sociale doelenen foto’s

– Bestuurssamenstelling klik hier deze  komen niet in aanmerking voor beloning voor verleende diensten.

– Heeft geen winstoogmerk.

– Onze vrijwilligers zijn integer en kunnen hun betrouwbaarheid en loyaliteit aantonen.


De voordelen van de ANBI-status

Voordeel 1: De ANBI-status fungeert als ‘keurmerk’
Stichting Veads is een betrouwbare partij met een goedgekeurde ANBI status.

Het hebben van een ANBI-status werkt als een ‘keurmerk’ voor onze organisatie. Het geeft aan dat onze stichting aan alle criteria van de belasting voldoet. Hierdoor kan u als (potentiële) subsidieverstrekkers, fonds of donateur een weloverwogen beslissing nemen om aan ons een schenking te doen.

Voordeel 2: Giften zijn voor donateurs aftrekbaar van de belasting

Voor de donateur van een gift aan een ANBI is het ook prettig om te weten dat zijn gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De ANBI-status maakt onze stichting dus ook aantrekkelijk(ker) voor u om aan ons te doneren!

Calculator
Wilt u weten wat u kunt schenken en wat uw voordeel hiervan is klik hier

Voordeel 3: Vrijstelling van erf- en/of schenkbelasting

Een ANBI betaalt geen erf belasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Wanneer een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Bron: Zorgsubsidie kalender