Skip to main content

DOELSTELLING EN BELEID

Stichting Veads (Voor elkaar aan de slag), maakt het verschil voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken. Stichting Veads is een veilige omgeving voor daginvulling, waar je eigen talenten kunt ontdekken en ontwikkelen.

Kringloop veads is een onderdeel van de daginvulling, waar jong en oud met een rugzak en hoe wij het liever zeggen met wat vlekjes, zinvolle taken volbrengen. Ook is er een samenwerking met Manpower, via onze kringloop kunnen mensen re-integreren.

ONZE MISSIE

* Wij bieden hoop en vertrouwen aan vrijwilligers in een veilige omgeving.

* Wij werken met een rugzak aan ervaringen die we omgezet hebben in kracht.

* Wij dagen onze vrijwilligers uit om in hun dromen te blijven geloven en doelen te stellen.

* Wij maken het verschil voor mensen die sociaal geïsoleerd zijn of dreigen te raken.

* Wij bieden een luisterend oor, steun in de rug en nemen concrete actie om verder te komen.

* Wij participeren en re-integreren en bieden afwisselende en zinvolle dagbesteding aan.

Zo gaan wij aan de slag met toekomstdromen van jongvolwassenen en luisteren we naar de hartewens van kinderen in uitzichtloze situaties. Zo bieden wij kinderen met grote mensen zorgen een surprise dag, waarin ze kunnen genieten van een zorgeloze dag.